UX Research: Túl a usabilityn

 

Ki ne hallott volna már a UX research kifejezésről? Mosolygós, kreatív, laza fiatalok mosolyognak ránk a Facebookon, újabb és újabb start-up cégek jelennek meg a piacon – a napnál is világosabb: a UX research menő. Az rendben is van, hogy a dolog abszolút benne van a köztudatban, de vajon mit is takar pontosan a felhasználói élmény kutatása? És miben különbözik a usability kutatástól? A következőkben végigvesszük a UX research folyamatát, a „mire”, a „hogy” és a „miért” kérdéskörét.

A látszat néha csal

Mi is az a UX? Egy marketing szakembernek, aki találkozott már usability kutatással, elsőre úgy tűnhet, a UX valójában annak felcsicsázott alternatívája. Hiszen mi is a célja? Van egy honlap vagy alkalmazás, amit jobbá akarunk tenni. Egyszerűen belátható, hogy miért tűnik ez alapvetően usability problémának, hiszen a recept oly egyszerű. Vesszük a tesztelni kívánt honlapot vagy appot, és hívunk interjúalanyokat, akik használják, elakadnak, szenvednek, panaszkodnak, esetleg eközben még a szemmozgásukat is vizsgáljuk, és kész. Összegezzük az interjúkat, a fixációkat, kinyerjük a hőtérképeket, írunk egy tisztességes elemzést, és már weblapot is fejlesztettünk – öröm, boldogság. Miért kéne ehhez UX? Nos, a helyzet az, hogy szükség van rá, ugyanis be kell látnunk, hogy a usability csak a jéghegy csúcsa. Persze az interakciós vagy design jellegű problémák mérésére tökéletes – de mi a helyzet a mélyebb szintekkel? Megtudom-e például, hogy kinek szól a honlap vagy az applikáció? Tudom-e finomhangolni ennek fényé- ben? Más kell-e legyen egy mobilszolgáltató felülete, ha egy nagymama használja, vagy ha az unokája? Mi motiválja az embereket, hogy egyáltalán az online felületek felé orientálódjanak? Mi a reláció az érzelmi viszonyulás és a funkcionalitásban rejlő problémák között? E kérdések mellett már egyértelművé válik, hogy a UX-et és a usabilityt nem lehet egy lapon említeni.

A usability lényege ugyanis, hogy a felhasználó minél egyszerűbben tudjon feladatokat végrehajtani a felületen, míg a UX research során azt kutatjuk, hogy a felhasználóban milyen érzéseket vált ki a weboldallal való interakció.

Kijózanító, de kristálytisztán látszik, hogy ennek fényében egy usabilityben tapasztalt piackutató nem tud azonnal UX kutatóvá válni – és bár a két feladatkör között van átjárás, a UX teljesen más filozófián alapszik, teljesen más kvalitásokat igényel. Nem elég az interjúztatáshoz érteni, a folyamatban szükség van jó tartalomépítési stratégiára, egy kiváló designerre, némi pszichológiára, valamint a customer journey feltérképezésével kapcsolatos sokéves tapasztalatunkra.

A jó UX kutatás (ellentétben a usabilityvel) inkább cirkuláris, mintsem lineáris felépítésű. Hétköznapi nyelven megfogalmazva ez azt jelenti, hogy UX kutatóként a kutatás lépéseinek egyikét sem engedhetjük el véglegesen, így előfordulhat, hogy ha magasabb szinten bármikor problémába ütközünk, vissza kell nyúlnunk a korábbi fázisokhoz, hogy ott változtatva tegyük jobbá a honlap vagy az alkalmazás struktúráját. De melyek is ezek a lépések? Az ezzel kapcsolatos szakirodalom igen szerteágazó, a gyakorlatban azonban a következő logikát érdemes leginkább követni.

Alapozás

A jó UX research kivitelezéséhez nem elég ismerni a célcsoport demográfiai adatait, lényegi pont a perszónaépítés. A perszónák nem valós emberek, hanem olyan mesterségesen alkotott figurák, akik a termékkel kapcsolatban leírt attitűdjeikkel, motivációikkal, élethelyzetükkel a leghűbben reprezentálják a vizsgálni kívánt célcsoportot.

Perszónát sokféle módon lehet építeni, önkényes megalkotásuk viszont a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk. Az alaposan átgondolt perszónák származhatnak akár nagymintás kvantitatív kutatásból is, de kvalitatív módszerekkel (mélyinterjúkkal, fókuszcsoportokkal) is sikeresen feltárhatjuk őket.

A kvantitatív kutatás elsőre talán furcsán hangozhat egy ilyen cél esetén, hiszen a mélyben rejtőző attitűdök, motivációk részletes feltárására klasszikusan kvalitatív módszereket szokás használni, ha azonban a demográfiai jellemzők helyett a célcsoport pszichográfiai leírását tűzzük ki célul, az egész folyamat értelmet nyer. A módszertan kérdőíves formában méri a válaszadók pszichológiai jellemzőit, és természetesen az adott szektorral/ témával kapcsolatos belső motivációit; vagyis kvantitatív módszerekkel körbejárja, hogy a honlap vagy applikáció célcsoportjának tagjai milyen célokat szeretnének elérni, és mi dobogtatja meg a szívüket. Míg egy klasszikus usability kutatásnál demográfiai adatok alapján szűrünk, egy igazi UX kutatás nem valósulhat meg anélkül, hogy megismernénk a célcsoportunk pszichográfiai mutatóit, ezáltal releváns perszónákat építve. Miután megismertük a honlap vagy applikáció célcsoportját, elengedhetetlen, hogy az ügyfél terveit, igényeit is alaposan megismerjük. Itt nem elég a klasszikus briefing (ellentétben a piackutatással), hiszen a honlapfejlesztés egésze alatt szoros szimbiózisra van szükség a kutatói és a megrendelői oldal között. A stratégiaépítés szintjén két dolognak feltétlen utána kell járni: a honlapon vagy applikáción keresztül kinek és mit szeretne közvetíteni annak tulajdonosa. Ez azért is elengedhetetlen, mert UX kutatóként fontos feladatunk, hogy összhangba hozzuk a célcsoportnál leírt perszónák attitűdjeit és az ügyfél fejében kitűzött célokat és elképzeléseket. A stratégia szintjén a globális célok kitűzése még elegendő – ez adja a kiindulási pontot a következő szinthez.

Fókuszálás

A fókuszálás szintje nem más, mint a stratégia szintjén megfogalmazott célok pontosítása. Honlapot vagy applikációt fejleszteni csak pontosan definiált célok mellett lehet, ez azonban nem egyszerű feladat; a tapasztalat azt mutatja, hogy a stakeholderek bevonása nélkül nem is valósítható meg. Ennek az az oka, hogy az elképzelések gyakran nem elég konkrétak. Tételezzük fel, hogy célként az hangzik el, hogy „a honlapnak tartalmaznia kell a legmenőbb videókat”. De mi dönti el, hogy hogy mi számít „legmenőbb videónak”? Ez mindannyiunk számára mást jelent, így a fókuszálás eredményeként mindezt egyértelműen kell megfogalmazni, ebben az esetben például úgy, hogy: „bemutatni az elmúlt héten a Youtube-on megjelent Módszer legnépszerűbb videókat”.

A lényeg tehát, hogy a kevésbé definiált stratégiai célokat konkrét honlapfejlesztési célkitűzéssé konvertáljuk. A fókuszálás során azonban nem csak a tartalmi, hanem a funkcionális célokat is pontosan definiálni szoktuk. Érdemes például meghatározni, hogy a felület használata során felmerülő igényekre a honlapnak vagy applikációnak milyen funkciókkal kell válaszolnia.

A folyamat végén pedig a stratégiai célokhoz konkrét követelményeket kell rendelni.

Strukturálás

A UX kutatás következő lépése a struktúra szintje, amely során megtervezzük, hogy az általunk megjeleníteni kívánt tartalmi és funkcionális elemek milyen logikai sorrendben legyenek elhelyezve az oldalon. Egy weblapnak számtalan strukturális jellegzetessége lehet – az, hogy ezek közül melyiket választjuk, alapjaiban befolyásolja a honlap sikerességét. Legyen „top to bottom”, vagyis lehessen a több dolgot magában foglaló elemektől az egészen részletes információkig haladni? Vagy legyen inkább „mátrixos” felépítésű, vagyis az összes információ interakcióban legyen egymással? Esetleg „organikus”, előre el nem tervezett rendezőelvvel? A struktúra milyenségét alapvetően az oldal célja határozza meg, így míg egy hírportálnál kifejezetten ajánljuk a mátrixos elrendezést, egy mobilszolgáltatónál ez káoszhoz vezetne, hiszen egy ilyen szerkezetű oldalon az emberek nem tudják végigvinni a rendelési folyamatot. A struktúra szintje nélkül nincs honlapfejlesztés, s habár ez elsőre nem tűnik összetett feladatnak, a releváns irány megtalálása nagy tapasztalatot és a stratégiai célok górcső alá vételét igényeli.

A struktúrához tartozik a drótváz megalkotása is. Ez az a pont, amikor el kell kezdeni a valós tesztelést is, hiszen egy drótvázat már lehet a célcsoport tagjaival (az egyes perszónákkal) értékeltetni. Drótváz alatt persze nem költséges, webdesignerekkel megalkotott, kattintható honlaptervekre (prototípusokra) kell feltétlenül gondolni – az információs és funkcionális elemek strukturális felépítésének vizsgálatához egyszerű papíralapú kártyák is tökéletesen megfelelőek. Ezek a kártyák a weboldal különböző részeit mutatják be, és a tesztelést végző moderátor a válaszadói visszajelzések fényében gyorsan és költséghatékonyan tudja változtatni, illetve új sorrendbe rakni őket. Bár a kutatási fázis kivitelezéséhez kevés anyagi erőforrás szükséges, ugyanakkor nagy türelmet igényel, hiszen a tesztelést újra és újra el kell végezni. Addig ugyanis, amíg a honlap vagy az applikáció nem felel meg a válaszadói elvárásoknak, értelmetlen továbblépni a következő szintre. Csak emlékeztetőül: a UX kutatásnál a design-elemek nem számítanak, csak maga a struktúra – így mi is mindig ezt tartjuk szem előtt. Amennyiben sikeres volt a papíralapú drótvázas tesztelés, célegyenesbe fordulhatunk. Tapasztalt grafikusunkkal közösen megalkotjuk a drótváz kattintható verzióját – vagyis a honlap vagy applikáció (még design-elemektől mentesen) végre életre kel. A kattintható drótváz esetén már előtérbe kerül az interakció szerepe is, valamint fontossá válnak olyan kérdések, mint a menük megjelenése (pl. lenyíló menü vs. rádió gombok) vagy az oldalon történő visszalépés lehetősége. Ha ezt a fázist is sikeresen abszolváltuk (persze ez véglegesen a következő kutatási szinten dől el), belekezdhetünk a honlap finomhangolásába.

Célegyenes

Elkészült a tisztességesen megtervezett és letesztelt honlap-struktúra, ám a munka még korántsem ért véget. A jó funkcionalitás ugyanis önmagában még nem elég, a felhasználók figyelmét design elemekkel is irányítani kell – ebben a szakaszban a webdesignereké a főszerep. A UX kutató azonban még itt sem kerül ki a teljesen folyamatból: tanácsaival (melyek a felület tesztelése és a perszónák kialakítása közben szerzett információin alapulnak) fontos alapot ad a designerek munkájához. A finomhangolás természetesen éppoly fontos, mint az eddigi fázisok, hiszen az ördög a részletekben rejlik. Mi az, amit kontrasztok segítségével ki kell emelni? Jól látható-e a menü és a navigáláshoz szükséges gombok? Ezen a ponton már inkább a usability vizsgálat lép előtérbe, amely hatékony eszközt ad a kezünkbe az oldal további teszteléséhez, alakításához, de amely – mint láthattuk – valóban csak egy utolsó állomás a UX research komplex folyamatában.

Fülöp Péter Gergely
UX kutató
NRC

Ez a cikk az NRC szakmai magazinjában, a Marketingkutatóban jelent meg. Ha tetszett amit olvastál, igényeld a magazint ingyenesen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lassen Sie uns reden!

Schreiben oder rufen Sie mich an und ich werde Ihre Fragen beantworten

Wir können Ihnen helfen, dass sich Ihre Investition in die Marktforschung schnell auszahlt!
Weitere Artikel von János Klenovszki
Új kollégát keresünk: piackutatási projektkoordinátor, online kérdőívszerkesztő

Adatelemző, piackutató

Magyarország legnagyobb online piackutató cége, az NRC keresi piackutató, adatelemző kollégáját!  Munkakörhöz tartozó feladatok: Akkor jelentkezz, ha  Előnyt jelent: És mit kínálunk cserébe?  Céginformáció:

A piackutatás 2024-es trendjei

A piackutatás 2024-es trendjei

Piackutatás 2024. Mega-, és mikrotrendek, szakértői beszélgetés Falus Tamással és Géczi Tamással a piackutatás jelenéről és jövőjéről az NRC friss podcastjében.

de_DEDE