Szabad a CSOK… – de kinek kell?

Niederfiringer-Veronika

A 2015. július 1-én bevezetett Családok Otthonteremtési Kedvezménye jelentősen bővítette a vissza nem térítendő állami támogatással megvásárolható ingatlanok és egyben a jogosultak körét is. A korábbi közismert „szocpol” átalakításával az új lakás vásárlása mellett használt ingatlanok vétele és bővítése is finanszírozhatóvá vált az állami dotáció mellett, és az igénylésre jogosultakra vonatkozó megkötések is enyhültek. Miközben a kormányzati döntéshozók és a piaci szakértők az intézkedéstől a lakáspiac további lendületét várják, a lakosság visszafogott lelkesedéssel reagál a szocpolt felváltó CSOK bevezetésére. 

*****

Az NRC pénzügy kutatása a 2015. őszi Marketingkutató magazinban jelent meg. Jetzt bestellen  Die kostenlose Fachzeitschrift von NRC, die auch an Firmenabonnenten per Post verschickt wird.

*****

Halottnak a csók?
Érdeklődés, szimpátia, érintettség

Korántsem arról van szó, hogy a lakosság ne értesült volna a „szocpol” átalakításáról: 2015. augusztusára a 18-59 évesek több mint háromnegyede hallott az intézkedésről, kétharmadnak maga az elnevezés is ismerős volt. Ezzel együtt alig minden negyedik felnőtt tetszését nyerte el egyértelműen a változtatás, a többség nem igazán tud még állást foglalni az intézkedés kapcsán. Az önmagukat jogosultnak vélők, illetve a kedvezményt igénybe venni szándékozók között is mindössze minden második potenciális CSOK-os elégedett maradéktalanul a kondíciókkal. A visszafogott lelkesedés hátterében elsősorban az információhiány és az alacsony fokú érintettség áll, de a tartalmilag kritizált elemek között hangsúlyos az elérhető összeg, a vélt életkori megkötés és az igénylés bonyolultsága is. Egyrészről meglehetősen sokan, a lakosság mintegy négytizede a leghangsúlyosabb elemekről sem tudja eldönteni, hogy tartalmazza-e azt az új szocpol vagy sem, másrészről a lakosság alig több mint tizede érzi egyáltalán érintettnek magát a kérdésben.

Egy csók és más semmi?
Igénybevételi szándék

Minden tizedik felnőtt gondolja magát jogosultnak az új szocpol igénybevételére, a lakosság mintegy harmada nem tudja, hogy ő maga igénybe vehetné-e az új kedvezményt. Összességében a valós érdeklődést mutatók aránya elenyésző: a 18-59 évesek mindössze 4%-a állítja, hogy a következő egy évben biztosan igényli majd a vissza nem térítendő lakásépítési, lakásvásárlási támogatást, és csak további 10% tartja egyáltalán elképzelhetőnek, hogy megfontolja az igénylést. A legnagyobb érdeklődés a harmincas korosztályban mutatkozik: a 30-39 évesek csaknem negyede elképzelhetőnek tartja, hogy él majd a kibővített lakáscélú támogatás nyújtotta előnyökkel. Önmagában a CSOK az igénylést fontolgatók többségének nem elég a boldoguláshoz – csaknem hattizedük saját félretett pénzét, négytizedük lakáscélú előtakarékosságát is felhasználná lakásvásárlási, bővítési céljai megvalósításához, egyharmaduk pedig családi segítségre is alapoz.

A lopott csók
Támogatás használt lakás vásárlására

A legmarkánsabb, a köztudatba is leginkább beépült nóvum az, hogy a kedvezmény mostantól használt lakás vásárlására is igénybe vehető, ugyanakkor ezt a változtatást az új kedvezménycsomagról értesülteknek is csak a 37%-a gondolja újdonságnak, 22%-uk viszont – a korábbi félszocpoltól feltehetően nem függetlenül – úgy véli, hogy ez eddig is része volt a kedvezménycsomagnak. Azok, akik kacérkodnak a CSOK gondolatával, döntő többségükben használt lakás vásárlásához használnák fel az otthonteremtési támogatást (45%-uk kizárólag erre költené); új ingatlan megszerzéséhez minden negyedik potenciális igénylő venné fel, új házat pedig alig tizedük építtetne segítségével.

Az a legszebb csók, Mit el nem csókolunk?
A lakásfelújítás, korszerűsítés kérdése

Az előzetes hírek, információk sokakban reményt keltettek arra, hogy nem csupán vásárlásra, hanem lakásfelújításra, korszerűsítésre is igényelhető lesz az otthonteremtési támogatás. A remények szertefoszlása a CSOK-ot ismerők mindössze 6%-ában tudatosult, közel felük viszont úgy gondolja, meglévő otthonunkat is csinosíthatnánk, korszerűbbé tehetnénk a támogatással – ráadásul tízből hárman úgy vélik, ez a lehetőség a júliusi átalakítás nyomán nyílt ki. Sokakban kelthet majd ez a tény csalódást, hiszen a lakáskörülményeiken ötéves távlatban alakítani kívánók több mint fele csak és kizárólag felújítást tervez, ráadásul a CSOK-ra nyitottak kétharmada felújítást (is) tervezett a közeljövőben, egyötödük pedig másra nem is kért volna támogatást. A mézesmadzag helyett mézédes CSOK elemként a házbővítést üdvözölhették nyáron a CSOK-ra várók. A lehetőségről csak minden második ember tud – ráadásul sokan (18%) úgy vélik, ez nem újdonság –, de alig vannak az új szocpol felvételét fontolgatók között (7%), akik élnének is vele.

A tiltott csók
Életkori megkötések

A megújult kedvezménnyel inkább elégedetlenek közül sokan a vélt életkori megkötést kifogásolják. Nem csoda, hiszen a jogosultság és meglévő/vállalt gyermekek számával összefüggő tartalmi elemek körül a legnagyobb a bizonytalanság: a CSOK-ról értesültek negyede tudja, hogy meglévő gyermekek mellett már nincs életkori feltétele az új támogatás igénybevételének, sőt minden harmadik ember úgy gondolja, hogy csak negyven éven aluliak igényelhetik a támogatást, függetlenül attól, hogy most hány csemetéjük van.  Az, hogy már egy meglévő gyermek mellett is igényelhető a kedvezmény, az intézkedésről tudomást szerzett 18-59 évesek feléhez eljutott, igaz, csak egynegyedük értékelte újdonságként.

Az első csók
A megelőlegezett szocpol

Nem újdonság viszont, hogy az otthonteremtési kedvezmény még meg nem született, előre vállalt gyermek(ek) után is igénybe vehető. Ezzel a támogatást ismerők fele tisztában is van, igaz elég sokan (15%) gondolják ezt is új intézkedésnek. A megelőlegezett kedvezménnyel a CSOK iránt érdeklődők mintegy fele élne, köztük 35% csak előre vállalt – egyforma arányban egy vagy két – gyermek után venne fel támogatást.

Nem érdekel a számla, csók a szádra
Az energetikai kedvezmény

Úgy tűnik, a szocpol 2015-ös átalakítását a köztudatban a használt lakás vásárlására való kiterjesztésen túlmenően az energetikai besorolástól függővé tett sávos kedvezményrendszer fémjelzi leginkább. Azok közül, akik ismerik a CSOK-ot, minden negyedik ember észlelte, hogy magasabb összegű támogatáshoz juthatnak a lakáshelyzetükön alakítani kívánók, amennyibe vállalják, hogy magasabb energiahatékonyságú ingatlant vásárolnak/építenek. Nem csupán ismert, de feltehetően felvillanyozó eleme is lesz az új CSOK-nak az energetika, hiszen az új lakás vásárlását, építését közeljövőben tervezők háromnegyede megcélozná az emelt összeget magasabb energetikai besorolású ingatlan választásával.

Mámorító csók?
Motiváló erő

Tény, hogy a CSOK igénylését tervezők alig ötöde állítja, hogy lakásvásárlási, bővítési céljai formálásában egyáltalán nem játszott szerepet az új kedvezménycsomag – a döntő többség a kibővített kedvezmény hatására a korábban tervezettnél nagyobb lépésre szánta el magát lakáshelyzetének alakításában. Ezzel együtt az új CSOK végső soron nem vesz le sokakat a lábukról: szinte pontosan annyian (27%) terveznek ingatlant vásárolni, építeni, bővíteni, mint egy évvel ezelőtt. A lakossági vételi szándékban is megmutatkozó, szakértők és döntéshozók által várva várt ingatlanpiaci fellendülés egyelőre a jelentősen kibővített – ám a lakosság túlnyomó része számára továbbra is közel ismeretlen tartalmú és elérhetetlen – CSOK kedvezmény bevezetése után is várat még magára.

***
Még több pénzügy kutatás hír!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Artikel zu ähnlichen Themen

Stöbern Sie in den herunterladbaren Infografiken des NRC, nutzen Sie die Daten, die Sie finden, aber verweisen Sie bitte immer auf uns.
Lassen Sie uns reden!

Schreiben oder rufen Sie mich an und ich werde Ihre Fragen beantworten

Wir können Ihnen helfen, dass sich Ihre Investition in die Marktforschung schnell auszahlt!
Weitere Artikel von János Klenovszki
Új kollégát keresünk: piackutatási projektkoordinátor, online kérdőívszerkesztő

Piackutató

Magyarország legnagyobb online piackutató cége, az NRC keresi piackutató, elemző kollégáját!  Munkakörhöz tartozó feladatok: Akkor jelentkezz, ha  És mit kínálunk cserébe?  Ha magadra ismertél

A piackutatás 2024-es trendjei

A piackutatás 2024-es trendjei

Piackutatás 2024. Mega-, és mikrotrendek, szakértői beszélgetés Falus Tamással és Géczi Tamással a piackutatás jelenéről és jövőjéről az NRC friss podcastjében.

de_DEDE