Groupe de discussion

A fókuszcsoportos kutatást akkor érdemes alkalmazni, amikor a vállalatok részletes információkat kívánnak szerezni a fogyasztók gondolkodásmódjáról, attitűdjeiről, érzéseiről vagy viselkedéséről egy adott termék, szolgáltatás, kampány vagy ötlet kapcsán. Különösen hasznos az új termékek vagy szolgáltatások piaci bevezetésének előkészítésekor, vagy amikor a vállalatnak mélyebb betekintésre van szüksége a fogyasztói magatartásba.

Az NRC fókuszcsoportos kutatását akkor érdemes választani, amikor a vállalatok komplex kérdéseket szeretnének megvizsgálni, amelyekben a résztvevők interakciói új gondolatokat és ötleteket generálhatnak. A kutatási céloktól függően szakértőink a kvantitatív kutatások előtt, azzal párhuzamosan vagy azt követően is képesek, akár a kérdőívet kitöltőkből is rekrutálni válaszadókat, ezzel segítve a mélyebb és jobb megértést.

Az NRC több, mint 15 000 fős online kvalitatív panelje az adunkaszavadra.hu, továbbá a netpanel.hu panel tagjai közül, akár a legnehezebb célcsoportok esetében is tudunk lakossági válaszadókat rekrutálni az NRC qualipool rendszerébe, amelynek segítségével ügyfeleink egy szűrőkérdőív lekérdezését követően már a csoport előtt megismerhetik a résztvevők legfontosabb demográfiai, pszichográfiai és termékhasználati jellemzőit.

Komplex szolgáltatásunk, így nemcsak a teljeskörű szervezést, egy rendszeren belüli válaszadó és projektmenedzsmentet, de az elemzést és a későbbi újrakérdezés lehetőségét is megteremti ügyfeleink számára.

  • Fogyasztói preferenciák: Mely termékek vagy szolgáltatások preferáltak a fogyasztók körében és miért?
  • Termékfejlesztés: Milyen új termékeket vagy szolgáltatásokat szeretnének a fogyasztók a piacon látni?
  • Marketingkommunikáció: Hogyan reagálnak a fogyasztók a vállalat marketingüzeneteire?
  • Co-Creation workshop: Új ötletek összegyűjtése és termékek, szolgáltatások kidolgozása a célcsoport és az ügyfélkollégákkal közösen.
  • Nyílt kérdések: A résztvevők szabadon oszthatják meg véleményüket és tapasztalataikat egy adott témában.
  • Projektív technikák: Olyan módszerek, mint az asszociációs gyakorlatok vagy szerepjátékok, amelyek lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy indirekt módon fejezzék ki érzéseiket és attitűdjeiket.
  • Service Design módszerek alkalmazása: Workshopok formájában az ügyfél munkatársai és a célcsoport közösen dolgoznak az ügyfélközpontú szolgáltatások, folyamatok és termékek fejlesztésén, amely közben a munkájukat az NRC szakértő facilitátora segíti.

Egy biztosítási társaság új autóbiztosítási terméket tervez bevezetni a piacra. Mielőtt megtenné ezt, azonban szeretné megérteni a potenciális ügyfelek elvárásait, igényeit, valamint az esetleges aggályaikat ezzel a biztosítási csomaggal kapcsolatban.

Ennek érdekében az biztosító vállalat az NRC-vel közösen lebonyolított fókuszcsoportos kutatásokat rendelhet, ahol a résztvevők a célcsoportjából kerülnek kiválasztásra: autótulajdonosok, akik potenciálisan érdekeltek lehetnek az új biztosítási termékben.

A kutatás során az NRC tapasztalt moderátorai számos témát feszegetnek, többek között a résztvevők jelenlegi biztosítási tapasztalatait, elvárásaikat az ideális autóbiztosítási csomaggal kapcsolatban, valamint milyen faktorokat tartanak fontosnak a biztosítás kiválasztásakor. A kutatás eredményei alapján a biztosító társaság finomíthatja az új terméket, hogy az a lehető legjobban megfeleljen a célcsoport elvárásainak, ezáltal növelve a termék sikerességét a piacon.

Az NRC kvalitatív módszerei, mint például a fókuszcsoportos kutatás, segítenek a vállalatoknak a fogyasztói magatartás mélyebb megértésében. A résztvevők által megosztott vélemények és tapasztalatok segíthetnek az üzleti döntések, a termékfejlesztés, a marketing és az ügyfélszolgálat finomításában. Emellett a fókuszcsoportos kutatás lehetőséget biztosít a fogyasztók közvetlen visszajelzésének megszerzésére, ami fontos információkat szolgáltathat a vállalat számára.

Demande de devis

Contactez-nous en toute confiance

Demande de devis

Derniers articles

fr_FRFR