Investigación ad hoc en línea

Ad-hoc

Az ad-hoc online kvantitatív kutatás egy olyan kutatási módszer, amelyet a vállalatok arra használnak, hogy gyorsan és hatékonyan gyűjtsenek adatokat specifikus kérdésekről, melyek éppen aktuálisak számukra. Az ilyen kutatásokat gyakran online kérdőívekkel végezzük, és nagy mintákon dolgoznak, hogy reprezentatív és mérhető eredményeket adjanak.
A vállalatoknak akkor érdemes online ad-hoc kutatási módszert választaniuk, amikor azonnali, átfogó adatokra van szükségük egy konkrét probléma vagy kérdés kapcsán. Ilyen eset lehet például egy új termék vagy szolgáltatás piaci bevezetése, vagy egy nagyobb változás a piacon, amire gyorsan szeretnének reagálni.
  • Termék vagy szolgáltatás megítélése: Milyen véleménnyel vannak a felhasználók a vállalat termékéről vagy szolgáltatásáról?
  • Fogyasztói magatartás: Milyen tényezők befolyásolják a vásárlók döntéseit?
  • Piaci trendek: Milyen változások vannak a piaci környezetben, és hogyan reagálnak rá a fogyasztók?
  • Leíró statisztika: Megmutatja az adatok központi tendenciáját és szóródását, azaz átlagot, mediánt, szórásokat stb.
  • Korrelációs analízis: Megvizsgálja, hogy az egyes változók hogyan kapcsolódnak egymáshoz.
  • Regresszió elemzés: Meghatározza, hogy milyen mértékben befolyásolja egyik változó a másikat.
  • ANOVA (analysis of variance): Megvizsgálja, hogy vannak -e jelentős különbségek a csoportok között.
  • Klaszteranalízis: Csoportokba sorolja az adatokat hasonló jellemzők alapján.
  • Faktoranalízis: Meghatározza a változók közötti kapcsolatot, és azokat alapvető, nem látható faktorok szerint csoportosítja.
Egy nagy telekommunikációs cég például az ad-hoc online kvantitatív kutatás segítségével gyűjtött adatokat egy új szolgáltatás bevezetése előtt. Az eredményekből megtudta, hogy a célpiac milyen funkciókat és jellemzőket értékelne a leginkább a tervezett szolgáltatásban. Az eredményeket felhasználva a cég módosított a termék kialakításán és bevezetési stratégiáján, így a szolgáltatás nagyobb sikerrel került a piacra.
Magyarország legelső online piackutató vállalat és hazánk legnagyobb online piackutatási panelje a netpanel, továbbá a több, mint 23 év szakmai tapasztalat és a professzionális elemzői csapat garantálja, hogy a legtöbbet hozzuk ki adataiból és tanácsadói elemzéseink segítségével a piackutatás egy jó befektetés ügyfeleink számára. Az NRC által végzett ad-hoc kvantitatív kutatások gyorsak, hatékonyak és rugalmasak, és segítenek a vállalatoknak megérteni a piaci trendeket, a fogyasztói magatartást és segítenek a piacképes termék,- és szolgáltatásfejlesztésben.

Solicitud de presupuesto

Contacte con nosotros con confianza

Solicitud de presupuesto

Últimos artículos

es_ESES